Upozornění pro registrované uživatele: po přechodu na nový e-shop je nutná "Obnova hesla". Děkujeme.

Jak chráníme vaše soukromí?

Děláme vše proto, abyste se u nás cítili bezpečně. V tomto soupisu najdete všechny potřebné informace o tom, jak chráníme vaše soukromí: jaké údaje získáváme, jak je používáme, s kým je zdílíme, jak můžete zpracování kontrolovat, o opatřeních, kterými vaše údaje chráníme a též o právech, které v souvislosti se zpracováním máte.

Při zpracování nejen respektujeme a dodržujeme všechny předpisy, které se ochrany vašich osobních údajů týkají, ale snažíme se dělat i víc.


Jaké údaje sbíráme

Při poskytování našich služeb o vás získáváme následující údaje:

Údaje během nákupu

 • Během nákupu od vás požadujeme údaje potřebné k jeho vybavení. Povinnými údajmi jsou tedy nejen ty, bez kterých vám nákup nemůžeme zaslat a vaši objednávku vybavit, jako vaše jméno, e-mailová adresa, doručovací adresa, telefonní číslo a samotný předmět objednávky.
 • V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na vašich účtech. Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (platba za zboží přes internet jsou realizované přímo na stránkách banky, která nám poskytne pouze informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a vaše jméno, případně číslo účtu (abychom mohli platbu identifikovat a v případě potřeby vrátit).
 • V žádném případě se nedozvíme žádné další informace, jako vaše přihlašovací údaje nebo zůstatek na účtu. Jediný údaj, který v této souvislosti ukládáme, souvisí s funkcí "zapamatování" si vaší karty. I tuto funkci však zabezpečuje banka a jedině ta může spárovat vaše číslo karty s anonymním údajem, pod kterým si vaši kartu zapamatoval náš systém.

Jak údaje používáme

Údaje, které jsme o vás získali, využíváme k následujícím účelům:

Poskytování našich služeb

 • Na základě údajů, které od vás získáváme, vám můžeme dodat naše služby v souladu s našimi Obchodními podmínkami. Údaje, které od vás získáme během vytváření objednávky, používáme k jejímu vybavení, případně k jejímu připomenutí, pokud jste objednávání neukončili závazným objednáním. Tyto údaje taktéž potřebujeme do nášeho účetního a fakturačního pořádku.
 • Údaje a informace, které jsme o vás získali při poskytování našich služeb a po přihlášení se do vašeho konta, nám slouží k tomu, abychom mohli zabezpečit, že vaše konto a údaje, které v něm máte k dispozici, jsou aktuální.

Komunikace s vámi

 • Vaše kontaktní údaje používáme na zasílání našich oznámení souvisejících s vybavováním objednávek a poskytováním služeb nebo pokud chceme reagovat na vaše oslovení, když se nás ptáte, co se děje s vaší objednávkou, chcete nám nahlásit např. novou doručovací adresu, případně nás požádáte o změnu vašich údajů ve vaší objednávce. Též vaše kontaktní údaje i údaje o vašich nákupech zpracováváme v případě, že reklamujete dodané zboží.
 • Pokud jste nám k tomu udělili souhlas, posíláme vám též na e-mail komerční informace o novinkách a aktuálních nabídkách, které vy vás mohly zajímat. 

Zlepšení a personalizace našich služeb a marketing

 • Údaje, které uchováváme, používáme i na zlepšení a personalizaci našich služeb, též na marketing. Například údaje o vaší nákupní historii a produktech, které jste u nás koupili, využíváme na to, abychom vám mohli doporučit jiné produkty a abychom vás na naší stránce zobrazovali obsah, který je pro vás relevantní.
 • Informace o návštěvách a pohybu na naší stránce a jejích jednotlivých sekcích a zobrazených produktech využíváme i pro účely reklamy a marketingu, na naší i jiných internetových stránkách. Tyto informace též využíváme na analytické účely, abychom rozuměli tomu, jak lidé používají naši internetovou stránku a abychom jsme ji mohli tvořit intuitivnější a uživatelsky příjemnější.

Bezpečnost a ochrana práv

 • Vaše údaje používáme též na zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb, abychom reagovali na nároky, které byly vůči nám uplatněné při řízeních před státními a jinými orgány, které kontrolují naši činnost a abychom mohli vymáhat nároky, které nám vznikly.

Komu údaje zpřístupňujeme

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům s výjimkou situací popsaných níže:

Z právních důvodů a pro předcházení škodám

 • Vaše údaje můžeme též uchovávat nebo zpřístupňovat jiným osobám, abychom vyhověli povinnostem vyplývajícím z právních předpisů, z požadavků státních a jiných orgánů, abychom si uplatňovali naše nároky nebo se obhajovali v řízeních, kde je jiní uplatňují vůči nám.
 • Mezi kategorie třetích osob, kterým zpřístupňujeme osobní údaje z těchto důvodů, patří například soudy, státní a jiné orgány příslušné k výkonu kontroly nad naší činností, k řešení sporů nebo vykonávání rozhodnutí, nebo naši právní a účetní poradci a auditoři.

Jak vaše údaje chráníme

Pracujeme velmi tvrdě, abychom se ujistili, že vaše osobní údaje jsou v bezpečí. V souladu s požadavky platné legislativy vykonáváme všechny potřebné bezpečnostní, technická a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje chránili. Elektronické údaje jsou ochovávané v chráněné databázi na serveru, který je náš nebo je pro nás vyhrazený. Databázi obsahující osobní údaje chráníme před jejím poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím. 

Jaká jsou vaše práva

Z toho, že zpracováváme vaše osobní údaje vám vyplývá vícero práv. V případě, že uplatníte jakékoliv z níže uvedených práv, budeme vás o vybavení vaší žádosti informovat do 30 dní ode dne jejího doručení k nám. V odůvodněných případech můžeme uvedenou lhůtu prodloužit na 60 dní, o čemž vás budeme informovat.

Jak uplatnit vaše práva.

 • Prosím uveďte ve vaší žádosti vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně adresu trvalého bydliště. Pokud nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovět vaší žádosti. Tyto informace od vás požadujeme proto, abychom si ověřili vaši totožnost a neposkytli vaše osobní údaje neoprávněné osobě.

Právo na přístup k údajům

 • Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda se o vás zpracovávají osobní údaje a v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme poskytneme vás informaci o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, komu byly vaše osobní údaje poskytnuté, zda byly přenesené do třetí země a jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat.

Podávání stížností

V případě, že se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na náš hlavní dozorní orgán - Úřad na ochranu osobních údajů České republiky. V případě, že žijete v České republice, máte právo podat stížnost i na místní dozorní orgán.

Kdo jsme a kde nás můžete kontaktovat

Provozovatelem při zpracování vašich údajů jsme my:

Motohobby
Svatoborská 408 Kyjov
IČO: 63444101

V případě, že máte jakékoliv otázky k tomuto dokumentu nebo použití svých osobních údajů, nebo chcete uplatnit vaše práva popsaná v tomto dokumentu, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese motohobby@centrum.cz nebo písemně na adrese naší spoločnosti.

Na základě Vašeho přihlášení k odběru letáků Vám bude tuto službu bezplatně poskytovat obchodní společnost Motohobby Kyjov., IČO: 63444101, se sídlem Svatoborská 408,Kyjov 69701, Česká republika. Pro zasílání letáků jste poskytli této společnosti Vaši e-mailovou adresu, která přestavuje osobní údaj. S ohledem na to Vás naše společnost informuje, jakým způsobem bude s Vašimi osobními údaji nakládat. Naše společnost při zpracování vystupuje jako správce. Dále v textu je proto označena pod tímto označením.

1. Účel, právní základ a doba zpracování osobních údajů

 • Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovává Správce pro účely zasílání aktuálních letáků vybraných prodejců uvedených na webových stránkách Správce. Váše e-mailová adresa současně slouží Vaší registraci na portálu správce. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je smlouva s Vámi, na základě které Vám poskytujeme službu zasílání letáků. Vaše osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu poskytování služby zasílání letáků.

2. Zdroje osobních údajů a jejich aktualizace:

 • Správce získává osobní údaje přímo od Vás jako od subjektu údajů, a to prostřednictvím vyplnění formuláře umístěného na webových stránkách Správce.
 • Správce bude vždy považovat osobní údaje uvedené do elektronického formuláře za pravdivé a nezkreslené. Za případné škody či jinou újmu třetích osob odpovídá vždy jen osoba, která údaje do formuláře vložila. Žádáme Vás o aktualizaci údajů oznámením změny zaslané na e-mailovou adresu Správce uvedenou níže.

3. Způsob zpracování osobních údajů:

 • Osobní údaje jsou zpracovávány Správcem nebo zpracovatelem či zpracovateli, pověřeným(i) Správcem ke zpracování osobních údajů. Za tímto účelem Správce Vaše osobní údaje nebo jejich část zpracovatelům poskytuje jako jedné z kategorií příjemců osobních údajů. Zpracovatele představuje správce IT aplikací využívaných ke zpracování osobních údajů. Veškeré povinnosti Správce ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů se vždy vztahují i na Správcem pověřené zpracovatele.

4. Zabezpečení osobních údajů:

 • Správce uplatňuje přiměřená technická a organizační opatření, aby zajistil ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Správce za tímto účelem využívá elektronické prostředky ochrany i fyzickou ochranu osobních údajů. Správce v rámci zpracování neposkytuje Vaše osobní údaje žádným třetím osobám. Správce prohlašuje, že Vaše osobní údaje, poskytnuté na základe tohoto souhlasu, nezveřejní.

5. Využívání cookies a údajů o poloze Správce na svých webových stránkách využívá cookies -

 • malé textové soubory zasílané z webových stránek, které se ukládají ve Vašem počítači. Cookies jsou využívány pro účely vytváření statistických údajů, pro analýzu návštěvnosti stránky a k personalizaci služby. Cookies nelze použít k získání dat z Vašeho pevného disku. Pokud si nepřejete ukládat cookies webových stránek Správce na Váš počítač, lze toto ukládání zakázat přímo nastavením Vašeho webového prohlížeče. Upozorňujeme, že zákaz cookies může ovlivnit funkčnost webových stránek Správce a Vaše zkušenosti při používání těchto stránek. Pokud jste umožnili ve Vašem prohlížeči sledovat Vaši polohu, bude Správce tento údaj využívat pro účely personalizace služby (zobrazení letáků prodejců prodávajících v okolí uživatele). Pokud si nepřejete sledovat Vaši polohou, lze toto sledování zakázat přímo nastavením Vašeho webového prohlížeče.

6. Vaše práva ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů:

 • Jako dotčená osoba zpracování osobních údajů máte do 24. 5 2018 právo na základě žádosti od Správce vyžadovat:
  1. potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o Vás zpracovávané,
  2. ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému,
  3. ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého Správce získal Vaše osobní údaje na zpracování,
  4. ve všeobecně srozumitelné formě seznam Vašich osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
  5. opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
  6. likvidaci Vašich osobních údajů, kterých účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení;
  7. likvidaci Vašich osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů,
  8. blokování Vašich osobních údajů z důvodu odvolaní souhlasu před uplynutím času jeho platnosti, pokud Správce zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu. Vaše právo podle písma.
  9. je možné omezit, pouze pokud takové omezení vyplývá ze samostatného zákona nebo by jeho uplatněním byla porušená Vaše ochrana, nebo by byli porušena práva a svobody jiných osob. Jako dotčená osoba máte dále na základě žádosti právo u Správce namítat vůči zpracování Vašich osobních údajů, o kterých předpokládáte, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez Vašeho souhlasu, a žádat jejich likvidaci. Při podezření, že Vaše osobní údaje se zpracovávají neoprávněně, můžete podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů k Úřadu na ochranu osobních údajích České republiky. Jako subjekt údajů máte od 25. 5. 2018 práva dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“): - právo na přístup k Vašim osobním údajů a k informacím o zpracování svých osobních údajů dle článku 15 GDPR, - právo na jejich opravu nebo výmaz dle článku 16 a 17 GDPR, - právo na omezení zpracování dle článku 18 GDPR, - právo na přenositelnost údajů dle článku 20 GDPR, - právo vznést námitku dle článku 21 GDPR, - právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás jako subjekt údajů právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, dle článku 22 GDPR, - právo podat stížnost u dozorového úřadu dle článku 77 GDPR. Správce veškeré úkony směřující k zajištění výkonu práv subjektu údajů poskytuje a činí bezplatně, není-li dále stanoveno jinak. Je-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se bez řádného důvodu opakuje, může Správce od Vás žádat přiměřený poplatek (zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů); nebo Správce může odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

7. Kontakt na Správce

Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na Správce e-mailem na adresu: info@motohobby.cz.

Se svým podnětem a/nebo stížností na porušení povinností stanovených právními předpisy při zpracování osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů České republiky.

Žádná položka